2 Şubat 2012 Perşembe

Yetenek Sınavları Nasıl yapılır?

 Yetenek Sınavları Nasıl yapılır?

  Bu tanımlamaya karşı olmakla birlikte dile ''yetenek sınavları'' olarak yerleştiği için bu başlığı kullanmak
zorunda kaldım.Yeteneksiz insan yoktur...sanat eğitimi almamış,donanımsız insan vardır.Sanat eğitimiyle doyuracağınız ve donanımlı olarak bu sınavlara hazırlayacağınız bireylerin bu sınavlarda başarısız olma ihtimalleri oldukça düşüktür.
   Bu sınavlara ''Yetenek Sınavı'' demek yerine ''Sanat Eğitimi Yeterlilik Sınavı'' demek sanırım daha doğru olacaktır.
Ama unutmamak gerekir ki ''Sanat Eğitimi'' oldukça uzun bir süreci gerektiren ciddi bir disiplin alanı
olduğundan,üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonraki kısa dönemde  yüksek ücretler ödenerek gidilen resim ve desen kurslarıyla bu açık kapatılamayacaktır.

Sözün kısası: ''Üniversite sınavını kazanamadım,bari yetenek sınavlarına katılayım da en azından bir Güzel Sanatlar Fakültesine veya Eğitim Fakültesi'ne yerleşeyim..'' rüyası görenler, boşuna masrafa girmesinler ve hayal kırıklığına uğramasınlar..!

Dost acı söyler... 

Ali ERKUT


.........................................................................................................................................................

Güzel Sanatlara yeteneği olan ve üniversite eğitimini Güzel Sanatlar üzerine almak isteyenler için "yetenek imtihanları" çok önemli  bir aşamadır. Her yıl binlerce insan, üniversite sınavına giren akranlarına ek olarak bir  de Güzel  Sanatlar fakültelerinin yetenek imtihanlarına katılır, eğitimini almak istediği Güzel Sanatlar bölümüne girmek için ter döker. Peki bu yetenek imtihanı nedir ve nasıl yapılıyor ?

1. AŞAMA

Sabah saat 07.00 civarı. Öğrenciler ve kendilerine destek olmak için gelen aileleri kampüsün içinden Güzel Sanatlar fakültesine yürüyor. Yaklaşık 2 saat sonra sınavlar başlayacak.
 Sınav'da görev alacak hocalar ve Sınav Yürütme Kurulu üyeleri için görevli kartları hazırlandı. Böylece karışıklık olmadan herkes işini rahatça yapabilecek.

İlk sınav, kara kalem "model'den desen" çizimi. Modeller de okulun öğrencileri. Sınav öncesi besin takviyelerini alıyorlar çünkü az sonra 1 saat'den fazla bir süre mümkünse kıpırdamadan poz vermeleri gerekecek.

Hazırlanan listelerle her öğrencinin hangi sınıfta sınava gireceği belli. Ayrıca her öğrencinin kimlik bilgileri de bu listelerde yazılı. Amaç iyi ya da kötü niyetli yanlışlıkları (örneğin başkasının yerine sınava girme) kontrol edebilmek.

  Öğrenciler sınav salonlarına alınıyor. Herkes birbirine şans diliyor. Kimi içinden dua ederken kimi arkadaşlarıyla konuşarak stresini atmaya çalışıyor. Bir yıl boyunca beklenen an nihayet geldi işte...

 Görevliler, öğrencilerin biranönce sınıflarını bulabilmeleri için yardımcı oluyor. Bu arada sınav salonlarına çanta, kağıt, altlık sokmak yasak. Bunları yanlarında getiren öğrenciler bina girişine bırakıyor.

 Herkes sırasına yerleşiyor. Sınav görevlisi hocalar öğrencilerin yerleşmesine yardımcı oluyor.Model, fotoğraftaki örnek modelin duruşuna göre yerleştiriliyor. Sınav salonlarındaki tüm modeller de bu fotoğraftaki poz'da konumlandırılıyor.

 Öğrencilere gerekli bilgi ve talimatlar verildikten sonra sınavın başladığı ilan ediliyor. Artık herkes pür dikkat çizmeye başlamış durumda.
 Sınav sonunda öğrenciler çalışmalarını imza karşılığında teslim ediyor. Tüm çalışmaların isim bilgilerinin olduğu köşe yapıştırılıyor.

 Sınav görevlileri çalışma ve imzaları sayıyor bir eksiklik olup olmadığını denetliyor. Varsa da yoksa da bir tutanak tutulup mevcut durum tespit ediliyor. Sonra çalışmalar paketleniyor.

 Salon görevlileri, çalışmaları kendilerine dağıtılan çantalara koyup Fakülte Sekreterinin odasına getiriyor. Sınav tutanaklarını ve çantaları Fakülte Sekreterine imza karşılığı teslim ediyorlar

Sınavdan hemen sonra jüri toplanıyor. Jüri, Fakülte Dekanı ve bölüm başkanlarından oluşuyor. Çalışmalar burada toplanmış durumda.

Sınav Yürütme kurulu, 45 derece açılı bir yüzey üzerinde sınıf sınıf çalışmaları jüri üyelerine gösteriyor ve eleme süreci başlamış oluyor.
İlk aşamayı geçen ve geçemeyen çalışmalar ayrılıyor. "Başarılı" ve "Başarısız" kaşeleri vuruluyor. İlk aşamada herhangi bir sıralama yapılmıyor.

Sınava katılan tüm çalışmalar, tüm hocalar tarafından teker teker imzalanıyor.
İlk aşamayı geçen çalışmaların isim bilgileri kaydediliyor ve bu bilgiler mevcut listelerdeki isimlerle karşılaştırılarak olası bir hataya karşı kontrol ediliyor.

İlk aşamayı geçen ve geçemeyen çalışmalar ayrı ayrı paketleniyor ve üzerlerine tekrar başarılı / başarısız kaşesi vurularak arşive gönderiliyor. Bu arada ilk aşamayı geçen isimler Öğrenci İşlerine gönderilerek son kez kontrol edilip listenin hazırlanması sağlanıyor.ilk aşamayı geçenlerin listesi bina camlarına asılıyor. İşte ilk gün böyle geçiyor.


2.AŞAMA

İlk aşamayı geçenler hemen ertesi gün  ikinci aşamada sınavlarına girecekleri bölümleri seçmek için tekrar Güzel Sanatlar Fakültesine geldiler. Bu aşamada öğrenci en fazla 5 bölümün sınavına girebiliyor. Tabi her biri için belli bir başvuru ücreti ödemek şartıyla.
Sol taraftaki kartonetler okulun bölümlerini tanıtmak için hazırlandı. Öğrenci buradaki bilgilerle seçeceği bölümler hakkında daha fazla bilgi  sahibi oluyor. Sağ tarafta duvara yansıtılan bilgiler, o an da hangi bölüm sınavına kaç kişinini kayıt yaptırdığını saniyesi saniyesine gösteriyor. Böylece öğrenci hangi bölüm sınavında kaç tane rakiple karşılaşacağını görüp tercihlerinde ona göre strateji belirleyebiliyor.


3.AŞAMA-Bölüm Sınavı

 
Sonraki iki gün bölüm sınavları başlıyor. Grafik bölümü en fazla başvuru alan bölüm. Tam 503 öğrenci Grafik bölümü sınavı için kayıt yaptırdı. Öğrenciler tekrar sınav salonlarına giriyor.

Grafik bölümü sınavı 2 aşamadan oluşuyor. Önce 20 dakikalık bir test sınavı var. Bu test bir "Görsel Algı ve Genel Yetenek" testi.

Testin hemen ardından öğrencilere birer resim kartonu ve soru kağıdı dağıtılıyor. Yine kara kalem sınavı. Soru kağıdında öğrenciden nasıl bir çalışma istendiği, kağıdın nasıl kullanılacağı, sınavın süresi vb. bilgiler yer alıyor.

Bu aşamada artık herşey öğrencinin hayal gücüne ve onu yansıtabilme yeteneğine kalmış durumda. Bu arada sınav gözetmeni hocalar, öğrencilerin kağıtlarındaki bilgileri kontrol ederek eksik olanları hemen uyarıyor. Öğrencinin sınavının yanmaması için bu çok önemli.


Sınav sonunda, ilk aşamada olduğu gibi yine imza karşılığı işler teslim alınıyor. İsim bilgilerinin olduğu köşe yapıştırılıyor.

Görevli hocalar çalışmaları ve imzaları kontrol ederek sınav tutanağını hazırlıyor. Ardından çalışmalar her sınıfın özel çantasına konuluyor ve teslim edilmek üzere yola çıkıyor.

Grafik bölümü sınav kağıtları jürinin bulunduğu salona getiriliyor.

Kağıtlar sınıflara göre ayrılıyor. Bu arada jüri üyeleri de yerlerini alıyor. Bu aşamada jüri üyeleri bölümün hocalarıdan oluşuyor. Fakülte dekanı, her jürinin doğal üyesi.

İlk aşamada olduğu gibi değerlendirme başlıyor. Bu kez 30 asil 30 yedek olmak üzere 60 çalışma değerlendirmeyi geçecek.
Değerlendirmenin ardından sıralama aşamasına geçiliyor. Elemeyi geçen 60 çalışma kendi içinde sıralamaya sokuluyorÇalışmalar puanlanıyor.

ilk aşamada olduğu gibi yine tüm çalışmalar tüm jüri üyeleri tarafından teker teker imzalanıyor.

Dereceye giren öğrencilerin isimleri sınav listesindeki isimlerle kontrol edilerek kazananların listesi çıkarılıyor. Daha sonra bu liste yine Öğrenci İşlerine gönderiliyor. Orada test imtihanında aldığı puan ve üniversite giriş sınavlarında aldığı puan da eklenerek sıralama son halini alıyor.

Kazanan ve kazanamayan tüm çalışmalar arşive kaldırılmak üzere ayrı ayrı paketleniyor.


Dört gün boyunca sabahtan gece yarısına dek süren sınav süreci sonunda bitiyor.


Listeler asılıyor. Böylece bir yetenek sınavı daha sona eriyor.

1 yorum: